Aanmelden voor supervisie EMDR

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:

*Houdt zich aan de beroepscode van toepassing voor zijn/haar beroepsgroep

*Brengt video-opnames in, die op scherp gesteld zijn, en bereidt vragen voor

*Heeft toestemming van de patiënt om videomateriaal voor supervisie te gebruiken

*Is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces

*Is op de hoogte van en conformeert zich aan de opleidingseisen van de Vereniging EMDR Nederland

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor:

*Houdt zich aan de beroepscode van toepassing voor zijn/haar beroepsgroep

*Stimuleert en ondersteunt het leerproces van supervisant

*Stelt eventuele stagnaties in het leerproces bespreekbaar

*Houdt het beoordelingsformulier bij

*Ingeval van wisseling van supervisor tijdens het leerproces, om wat voor reden dan ook, behouden supervisoren zich het recht voor om informatie te geven of in te winnen bij collega-supervisoren, die het belang dient van het leerproces van de supervisant

Kosten: 

Voor individuele supervisie geldt een tarief van € 105,- per supervisiesessie van 45 minuten.

Voor supervisie met twee personen tegelijkertijd geldt een tarief van € 60,- per persoon per supervisiesessie van 45 minuten.

Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd worden. Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Wanneer binnen 24 uur wordt afgezegd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

De supervisant ontvangt zelf de factuur van de supervisie. Als de werkgever van de supervisant de supervisie betaalt blijft de supervisant verantwoordelijk voor de betaling. Hiervan wordt afgeweken als daar uitdrukkelijk schriftelijk afspraken over zijn gemaakt.

privacy

De privacy van cliënten en supervisanten is erg belangrijk voor me. Ik heb een beroepsgeheim en wat iemand in vertrouwen aan me vertelt zal niet bij derden terecht komen zonder toestemming. In de privacy policy kun je hier meer over lezen.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.