Als klinisch psycholoog bied ik in mijn praktijk “Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie” diagnostiek en psychotherapie (zoals EMDR, speltherapie, cognitieve gedragstherapie) aan kinderen en jongeren t/m 17  jaar, wanneer er sprake is van klachten als:

 • last hebben van traumatische gebeurtenissen
 • angstklachten
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen
 • pesten of gepest worden
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • opvoedingsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met agressieregulatie
 • nachtmerries

Naast individuele therapie voor kinderen en jongeren, bied ik begeleiding aan hun ouders/verzorgers. In de ouderbegeleiding worden opvoedingsvraagstukken besproken en wordt in grote lijnen het verloop van de therapie besproken. De praktijk is gevestigd in Schalkhaar.

Afspraken kunnen in de praktijk zelf plaatsvinden, of via beeldbellen. Als applicatie voor beeldbellen gebruikt Nicoline Hoekstra Teams. Indien iemand zelf over een andere applicatie voor beeldbellen beschikt en deze wenst te gebruiken, dan kan dat in overleg.

Voor professionals:

Ik geef supervisie aan psychologen en orthopedagogen, in het kader van hun opleiding tot GZ-psycholoog of klinisch psycholoog

Daarnaast ben ik supervisor bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Mensen die een door de VEN goedgekeurde basis- of vervolgtraining EMDR kind en jeugd hebben gevolgd kunnen bij mij supervisie volgen.

Ga naar de pagina supervisie voor meer informatie en aanmelding.

Meer over mij persoonlijk
Ik ben in 1976 geboren en opgegroeid in Diepenveen. Mijn studie psychologie heb ik in Groningen gevolgd, waar ik zeven jaar heb gewoond. Mijn ambitie om psychotherapeut voor kinderen te worden, is ontstaan toen ik naast mijn studie zeilinstructrice was op een zeilschool in Friesland. Hier heb ik veel kinderen leren zeilen, leuke zeilkampen voor ze verzorgd en nieuwe instructeurs opgeleid. Ik merkte dat ik goed aansluiting kon vinden bij diverse kinderen en jeugdigen en dat ik erg geboeid raakte door kinderen waarbij ‘het niet vanzelf ging’. Bijvoorbeeld kinderen die buiten de groep vielen, jongeren die zich niet hielden aan regels, kinderen die moeilijker leerden. Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat ik me tijdens mijn studie en daaropvolgend werk ben gaan richten op kinderen en jeugdigen met problematiek

Nicoline Hoekstra, Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie stelt zich als missie om als persoon en met het behandelaanbod zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij wat de aangemelde jeugdigen nodig hebben. Cliënten dienen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd te voelen. Contact is oprecht, laagdrempelig, bekrachtigend. Ditzelfde geldt voor gedragswetenschappers die supervisie bij mij volgen.

Dit vanuit de visie dat elke aangemelde jeugdige zo optimaal mogelijk grip kan krijgen op zijn/haar gedrag en emoties, wanneer veroorzakende factoren dusdanig zijn behandeld dat ze in het heden minder tot klachten leiden en de jeugdige daarnaast vaardigheden heeft geleerd om emoties en gedrag te reguleren. Hierbij is het systeem om de jeugdige heen (ouders/verzorgers, school) onmisbaar.