Cognitieve gedragstherapie
Home
Therapie bij hechtingsproblemen
Grow Your Business in 2015 by Writing a Better Future
You Need Business Coaching
Business Owner, Develop your Strengths
Falling in Love with your Business Again
ikorigineel-nr-1-214x300
Nicoline Hoekstra – Deventer

Nicoline Hoekstra is klinisch psycholoog en biedt biedt diagnostiek en psychotherapie (zoals EMDR, speltherapie, cognitieve gedragstherapie) aan kinderen en jongeren t/m 17  jaar, wanneer er sprake is van klachten als:

 • last hebben van traumatische gebeurtenissen
 • angstklachten
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen
 • pesten of gepest worden
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • opvoedingsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • negatief zelfbeeld
 • problemen met agressieregulatie
 • nachtmerries

Naast individuele therapie voor kinderen en jongeren, biedt Nicoline Hoekstra begeleiding aan hun ouders/verzorgers. In de ouderbegeleiding worden opvoedingsvraagstukken besproken en wordt in grote lijnen het verloop van de therapie besproken. De praktijk is gevestigd in Deventer.

 

Meer over mij persoonlijk

Ik ben in 1976 geboren en opgegroeid in Diepenveen. Mijn studie psychologie heb ik in Groningen gevolgd, waar ik zeven jaar heb gewoond. Mijn ambitie om psychotherapeut voor kinderen te worden, is ontstaan toen ik naast mijn studie zeilinstructrice was op een zeilschool in Friesland. Hier heb ik veel kinderen leren zeilen, leuke zeilkampen voor ze verzorgd en nieuwe instructeurs opgeleid. Ik merkte dat ik goed aansluiting kon vinden bij diverse kinderen en jeugdigen en dat ik erg geboeid raakte door kinderen waarbij ‘het niet vanzelf ging’. Bijvoorbeeld kinderen die buiten de groep vielen, jongeren die zich niet hielden aan regels, kinderen die moeilijker leerden. Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat ik me tijdens mijn studie en daaropvolgend werk ben gaan richten op kinderen en jeugdigen met problematiek.

 

Aanmelden en wachtlijst

De aanmelding kan worden gedaan door het aanmeldformulier in te vullen en een verwijsbrief van een (huis)arts te mailen naar info@nicolinehoekstra.nl. Ook een verwijzing van een gezinscoach is geldig.

Wanneer er plek is, volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Doorgaans wordt dit gevoerd met het kind / de jeugdige en de ouders/verzorgers samen. Soms zijn er redenen om het anders te doen, bijvoorbeeld wanneer het kind nog erg jong is, of wanneer een jeugdige van minstens 16 jaar het gesprek alleen wil voeren. Voor kinderen/jeugdigen jonger dan 16 jaar geldt dat als beide ouders het gezag dragen, beide ouders ook schriftelijk toestemming moeten geven voor de aanmelding en diagnostiek/behandeling.

Tijdens het intakegesprek worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor psychologisch onderzoek of therapie kunnen zijn. Er wordt ‘Routine Outcome Measurement’ (ROM) toegepast, wat betekent dat aan het begin, tussentijds (bij langdurige behandelingen) en aan het eind van de behandeling middels enkele vragenlijsten wordt gemeten in hoeverre er sprake is van psychische klachten en of er veranderingen optreden. Op die manier wordt in kaart gebracht of de geboden hulp werkt.

 

Wachtlijst

Voor basis en specialistische GGZ geldt eenzelfde wachtlijst. De lengte hiervan is wisselend. Indicatie van de wachtlijst in maart 2017: 6 maanden. Na de intake wordt de diagnostiek en/of behandeling direct aansluitend verder vormgegeven, er volgt dan geen nieuwe wachtlijst.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet op de Jeugdzorg en wordt de jeugdhulpverlening niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente. De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemeenten uit de regio IJsselland: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Zwolle, Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: Apeldoorn, Lochem, Voorst, Heerde, Zutphen, Brummen, Hattem, Epe.

 

De praktijk biedt zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. Voor beide vormen is een verwijzing van uw (huis)arts nodig of een gezinscoach. In deze verwijzing moet onder andere staan voor welke vorm van GGZ de verwijzing geldt en dat er sprake is van een (vermoedelijke)  stoornis uit de DSM. Voor vergoeding van basis en specialistische GGZ gelden landelijke tariefafspraken (www.nza.nl). In de contractering met de twee regio’s is vastgelegd welk percentage van de NZa-tarieven gehanteerd mag worden. De declaratie wordt rechtstreeks bij de gemeente ingediend.

 

Niet op komen dagen bij afspraken

Als een cliënt niet op komt dagen en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, geldt dit als een ‘no-show’. No-shows zijn een groot probleem, want de gereserveerde tijd kan dan niet meer worden ingevuld door een andere cliënt en het zorgt voor langere wachtlijsten. No-shows worden niet vergoed door de gemeente en worden bij de cliënt zelf in rekening gebracht (half tarief: €45,- per sessie van 45 minuten).

Klachten en veiligheid

Veiligheid in de thuissituatie

Sinds 2013 geldt de Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Organisaties en zelfstandig werkende psychologen die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van psychologen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer ik vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijg dat mogelijk de veiligheid van de jeugdige (of van andere kinderen in het gezin) in het geding is, ik deze signalen serieus neem en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maak en in kaart breng. Wanneer de veiligheid van gezinsleden inderdaad in het geding blijkt te zijn en mijn hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoek ik contact met een collega, of Veilig Thuis om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.

Wanneer u zichzelf zorgen maakt om de veiligheid van uw eigen of andermans kinderen, kunt u zelf ook contact zoeken met Veilig Thuis: 0800-2000, http://www.vtij.nl

 

Klachten

Wanneer een cliënt klachten heeft over mijn zorgverlening, dan wil ik dit graag horen om te kijken waar ik aanpassingen en verbeteringen kan doen. Als klinisch psycholoog houd ik mij aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De praktijk is geregistreerd bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Wie bezwaren heeft tegen mijn beroepsmatig handelen, er in overleg met mij niet uitkomt en zich rechtstreeks benadeeld voelt, vindt hier de benodigde informatie om een klacht indienen middels een klachtenformulier.

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Vrijblijvend kennis maken?

Contact

Telefoon: 06-19612175

E-mail: info@nicolinehoekstra.nl

Praktijkadres: Schurenstraat 8A, 1e verdieping, 7413 RA Deventer

De praktijk is gevestigd in Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond op de eerste verdieping. Dit is op loopafstand van station Deventer:

Afspraken bij de praktijk kunnen plaatsvinden op maandagen t/m donderdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wanneer u belt ben ik vaak aan het werk. U kun dan de voicemail inspreken, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. De praktijk kent geen 24-uurs bereikbaarheid, in crisissituaties belt u de huisarts of Veilig Thuis: 0800-2000.

ZorgMail: 500073303@lms.lifeline.nl (alleen voor hulpverleners die ook zijn aangesloten op ZorgMail)

Privacy

De privacy van kinderen/jongeren en hun ouders is erg belangrijk voor me. Ik heb een beroepsgeheim en wat iemand in vertrouwen aan me vertelt zal niet bij derden terecht komen zonder toestemming. Een beroepsgeheim mag alleen doorbroken worden wanneer de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar is.

Kennismaken
Bezig met versturen